Massatge esportiu a Barcelona

La massoteràpia és un mètode manual que combina diferents maniobres que aplicades sobre la superfície del cos humà tenen una finalitat terapèutica.

És una de les tècniques més utilitzades per els fisioterapeutes a nivell esportiu abans de l’esforç físic, per el seu efecte estimulant de la circulació que implica un escalfament muscular. A més afavoreix l’alliberació de substàncies necessàries per la pràctica esportiva. També s’utilitza després de l’esforç físic per facilitar l’eliminació d’àcid làctic i altres substàncies tòxiques fruit de l’activitat muscular. En general ajuda al múscul a recuperar el seu to normal de repòs.

Es evident que el múscul al treballar crema els productes nutritius que aporta a la sang i que els hi són necessaris per la seva transformació en energia. Aquests productes degut a la combustió que pateixen, deixen uns residus de despulla, de la mateixa manera que un braser, al cremar el carbó deixa cendres. Aquestes despulles són portades per la circulació sanguínia fins els òrgans d’eliminació (ronyons, pell y pulmons) a mesura que es van produint.

Quan el treball és més intens, com passa a l’esport, la producció d’elements de despulla s’intensifica. Al no ser eliminats al mateix ritme que es produeixen, es van quedant acumulats en el múscul, provocant en el mateix molta fatiga, que es fa patent entre les 24 i 48 hores. En aquestes condicions, es necessari deixar el múscul en repòs per eliminar toxines y pugui tornar al treball en condicions òptimes.

Si es precisa la ràpida incorporació a l’activitat, cas dels esportistes, és necessari “netejar” el múscul d’aquests productes nocius que encara no han estat eliminats. Per aconseguir-ho, fem servir el massatge eliminador, consistent en el retorciment del múscul que, semblant a una esponja al ser exprimida, expulsa els líquids que conté. Aquests són enviats en direcció a la corrent circulatòria venosa, transportant gran part de toxines que el fatiguen i rebent immediatament sang arterial, pura, amb tots els productes nutritius que aquesta transporta.