Drenatge limfàtic a Barcelona

El drenatge limfàtic és un mètode destinat a millorar les funcions Essencials del sistema limfàtic per mitjà de moviments monòtons, lents, harmònics suaus i rítmics, de manera que les mans puguin recollir la pressió necessària per cada persona.

Amb el DLM es segueixen els fluxos limfàtics contribuint a mantenir l’equilibri dels teixits orgànics i augmentant el sistema immunitari de defensa del cos.

El drenatge limfàtic presenta un efecte drenant sobre capil·lar limfàtics i sanguinis, un efecte neural sedant-relaxant inhibint els estímuls dolorosos, un efecte muscular tonificant les parets dels vasos sanguinis i exercint una acció reguladora del to de les fibres musculars i per últim un efecte sobre el sistema defensiu de l’organisme potenciant la resposta immunològica.