Kinesiotape a Barcelona

Les funcions que s’atribueixen a l’ Envenat Neuromuscular o Kinesiotape són la capacitat de reeducar el sistema neuromuscular i propioceptiu gràcies a l’informació sensoriomotriu que li aporta, facilitar el drenatge limfàtic, reduir el dolor, i accelerar el procés de reparació de la lesió permetent en tot moment el moviment i facilitant la circulació i el seu aport de nutrients. El Kinesiotape dóna suport i estabilitat a les articulacions i músculs sense afectar l’amplitud de moviment.