Massatge Terapèutic


El massatge és la manipulació dels teixits tous del cos humà amb una finalitat terapéutica. El massatge és part integrant e indispensable del fisioterapeuta al preparar o completar una reeducació.


Els principals efectes del massatge són els seguents: Massatge Terapèutic

  • Facilitar la circulació de retorn (venosa, linfática i capilar).

  • Sobre el múscul, modificant el seu metabolisme i exitabilitat.

  • Sobre el Sistema Nerviós ( sedant )

  • Sobre la pell i els teixits subcutanis.

Després de saber quins són els principals efectes del massatge podem concloure enumerant les indicacions mes habituals:
  • Escalfar, estimular y desenvolupar musculatura.

  • Estimular i relaxar el Sistema Nerviòs.

  • Flexibilitzar i relaxar la musculatura.

  • Suprimir les adherències.

  • Millorar la circulació, eliminar els exudats orgànics.

Fisioteràpia Barcelona
- Castellano - Mapa web -