Kinesiotape


Kinesiotape Les funcions que s'atribueixen al Envenat Neuromuscular o Kinesiotape són la capacitat de reeducar el sistema neuromuscular i propioceptiu grącies a l'informació sensoriomotriu que li aporta, facilitar el drenatge limfątic, reduir el dolor, i accelerar el procés de reparació de la lesió permetent en tot moment el moviment i facilitant la circulació i el seu aport de nutrients. El Kinesiotape dóna suport i estabilitat a les articulacions i mśsculs sense afectar l'amplitud de moviment.


Fisioterąpia Barcelona
- Castellano - Mapa web -