Drenatge Limfātic


El drenatge limfātic és un mčtode destinat a millorar les funcions Essencials del sistema limfātic per mitjā de moviments monōtons, lents, harmōnics suaus i rítmics, de manera que les mans puguin recollir la pressiķ necessāria per cada persona.

Amb el DLM es segueixen els fluxos limfātics contribuint a mantenir l'equilibri dels teixits orgānics i augmentant el sistema immunitari de defensa del cos.

El drenatge limfātic presenta un efecte drenant sobre capilˇlar limfātics i sanguinis, un efecte neural sedant-relaxant inhibint els estímuls dolorosos, un efecte muscular tonificant les parets dels vasos sanguinis i exercint una acciķ reguladora del to de les fibres musculars i per últim un efecte sobre el sistema defensiu de l'organisme potenciant la resposta immunolōgica.


Fisioterāpia Barcelona
- Castellano - Mapa web -